Qibla Direction In Cities Of Saudi Arabia

A

Abha
Abqaiq
Abu Arish
Ad Dammam
Ad Darb
Ad Dilam
Afif
Al Aqiq
Al Artawiyah
Al Awjam
Al Bukayriyah
Al Fuwayliq
Al Hada
Al Hasa
Al Jafr
Al Jaradiyah
Al Jubail
Al Jumum
Al Khafji
Al Khubar
Al Maabooj
Al Maizilah
Al Majaridah
Al Markaz
Al Mutayrifi
Al Muwayh
Al Qaisumah
Al Qarah
Al Qatif
Al Qurayn
Al Qurayyat
Al Wajh
An Nimas
Ar Rass
Ar`ar
As Saffaniyah
As Sulayyil
At Taif
At Taraf

B

Badr Hunayn
Buraydah

D

Dhahran
Duba

F

Farasan Island

H

Hail
Hajrat Al Khinbish

J

Jazan
Jeddah
Jizan
Julayjilah

K

Khamis Mushait
Khobar

M

Madina,
Makkah
Marat
Mecca
Medina
Misliyah
Mizhirah
Mulayjah

N

Najran

R

Rabigh
Rahimah
Riyadh

S

Sabya
Safwa
Sajir
Sakaka
Samitah
Sayhat
Shaybah
Sultanah
Suwayr

T

Tabalah
Tabuk
Tanumah
Tarut
Tubarjal
Tumayr
Turabah
Turayf

U

Umm As Sahik
Umm Lajj

Y

Yanbu Al Bahr