Qibla Direction In Cities Of Oman

Al Ayn,
Al Hajar al Gharbi
Al Khabura
Al Khasab
Al Liwa ,
As Sahm
As Sohar/Suhar
As Suwayq
Ayn, Wadi al
Dank
Diba
Hadd, Ra s al
Hafit
Harim, Jabal al
Ibri
Khaluf
Khuriya Muriya Jaza ir
Kuria Maria Is./Khuriya Muriya, Jaza ir
Madrakah, Ra s al
Mahah
Masandam Ra s
Masirah
Masirah Khalij
Maskin
Masqat
Matruh
Mirbaj
Muscat/Masqat
Nazwa
Salalah
Sur
Zufar